Spoljna rasveta ističe estetiku eksterijera

Spoljna rasveta ističe prirodnu lepotu okućnice i dvorišta. Ona naglašava šarmantne delove dvorišta i zanimljive detalje, osvetljava staze po kojima se hoda i stvara primamljiv ambijent. 

Spoljna rasveta ističe estetiku eksterijera

Ako imate lepo i staro drvo u dvorištu osvetlite ga pomoću reflektora ili ugradne rasvete i istaknite njegovu lepotu i tokom noći. Ukoliko imate atraktivne arhitektonske detalje obratite pažnju na njih i tokom noći i koristite svetlo za akcentovanje. Ako ste ljubitelj lepih bašta i radite da na održavanju vaše, osvetlite zelenilo i cveće svetiljkama za stubove ili osvetljenje koje je u nivou nogu.

Dvorišta koja imaju bazene su idealna za postavljanje i planiranje rasvete i stvaranje posebne atmosfere.  Podvodna LED svetla se koriste za osvetljavanje unutrašnjosti bazena. 

 

Osnovne tehnike osvetljenja eksterijera

Postoji tri osnovna tipa spoljašnjeg osvetljavanja i oni se određuju prema tome kako se svetlost usmerava.

Svetlost koja je usmerena na gore se često koristi da se osvetli sve ono što je visoko i izdignuto.  Na ovaj način se osvetljavaju fasade kuća, izdvojeni zidovi, veće ili manje drveće. Ova vrsta rasvete se postavlja na ili blizu zemlje i svetlost se uperi na gore. Ovakav način rasvete ne postoji u prirodi i obično daje utisak naglašenosti i dramatičnosti.

Rasveta za staze je osnovna i sa njom se neretko prave greške, a to je da se staza natrpa svetiljkama. Zato je potrebno razmisliti koliko je zaista svetiljki potrebno.  Staza ne bi trebalo da je previše osvetljena već da osvetljenje služi kao orijentir za lakše kretanje u prostoru. U zavisnosti od ukusa mogu da se odaberu lampe na stubovima ili one u nivou nogu.

Svetlo koje se emituje odozgo imitira prirodu. To je tehnika osvetljavanja objekata i okoline kada svetlo pada na dole i daje prirodan efekat.  Ova vrsta rasvete se postavlja ispod krova kuće, na zidove kuća, iznad ulaznih vrata. Takođe, može da se postavi na bilo kom drugom objektu ili na drvetu tako da imitira svetlost meseca koja se pruža kroz krošnju i stvara senke na zemlji. Ova tehnika rasvete se koristi za sigurnsot i bezbednost objekata. Na spoljne zidove kuće može da se postavi rasveta koja ima sigurnosnu funkciju, a da je pristojnog dizajna kojim se ne žrtvuje stil.

Uklapanje osvetljenja u arhitektonski stil

Arhitekstonki stil kuće će uticati na to za koju rasvetu ćemo se opredeliti. U zavisnosti od toga da li je kuća građena u tradicionalnom ili modernom stil biraćemo i dizajn spoljneg osvetljenja. Uklapanje rasvete u ambijent se vrši i prema bojama. Ako na kući preovlađuju boje zemlje, bež i boja cigle, najbolje pristaje rasveta koja je  u boji bakra i bronze. Kod boja kao što su siva, bela ili tamni tonovi, rasveta od hroma, nikla, cinka ili ona kod koje je završna boja crna ili bela je dobar izbor.

Kod planiranja spoljne rasvete se podrazumeva da postavljamo različitu vrstu rasvete na mesta različitih namena  da bi se postigla skladnost i obezbedila funkcionalnost. Za sva mesta gde se postavlja rasveta preporučljivo je koristiti uparena svetlosna tela istog stila. Za one koji vole da eksperimentišu mogu da koriste različite stilove rasvete i postignu eklektički izgled prostora.