Politika privatnosti

Ko smo mi

Mobiliart DOO obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Mobiliart DOO Bul M Pupina 10D 20 NP, 

email: mobiliart.ybc@mobiliart.rs,

tel: 011/3148339 

 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Mobiliart DOO prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja
 • IP adresa


Svrha obrade i pravni osnov

Mobiliart DOO koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga

 

Mobiliart DOO podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.


Korisnici podataka

MObiliart DOO ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.


Zaštita podataka

Mobiliart DOO štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita
 • Sistem privilegija i rola

Mobiliart DOO čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   6 meseci

 

Korišćenje kolačića

Mobiliart.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

 

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Mobiliart ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.


Transfer podataka o ličnosti van EU

Mobiliart ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Mobiliart ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 1. Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 2. Pristup vašim podacima o ličnosti;
 3. Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 4. Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 5. Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 6. Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 7. Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

 

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Mobiliart DOO na sledeće načine:

Adresa: Beograd, Novi Beograd, Bul M. Pupina 10D 20NP

 Email:  mobiliart.ybc@gmail.com

Telefon: 011/314-8339

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.