back

Boja tela

Boja svetlosti

Način montiranja

Brend

Stepen zaštite

Materijal izrade

LED panik lampe

(9)

Led panik lampe služe tome da spreče paniku prilikom većih okupljanja i događaja, kao na primer, u slučaju opšteg nestanka struje. Led panik lampe služe tome da omoguće ljudima da dođu do izlaznih tačaka i drugih punktova jasno označenim evakuacionim putevima sa određenom svetlošću.

Pročitaj više

Panik rasveta

Panik rasveta najčešće se koristi za veća okupljanja i manifestacije, za slučaj opšteg nestanka struje kada je neophodno ostvariti bezbedonosnu rasvetu da bi svi učesnici događaja mogli da se evakuišu potpuno bezbedno.

Led panik lampe

LED panik lampe se sastoji od izvora svetlosti sa LED diodama, elektronske kontrole i seta baterija (u samostalnim sistemima). On je nenametljivo integrisan u svetiljku. U režimu za slučaj opasnosti, LED lampice obezbeđuju neophodnu svetlost. Budući da se LED svetlo širi pomoću pametnog optičkog sustava, led panik lampe sa ograničenim brojem LED modula zadovoljiće sigurnosne standarde. LED dioda u led panik lampi je neosetljiva na prebacivanje i ima dugačak radni vek, zbog čega teoretski nikada nećete morati da ih zamenjujete.

Panik lampe za evakuaciju

Putevi za evakuaciju moraju biti osvetljeni i određeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se olakšale potrebne mjere evakuacije nakon opšteg nestanka struje.

Bezbednosne svetiljke, međutim, same po sebi nisu zamena za bezbedno osvetljenje puteva evakuacije. Za to su potrebne specijalne sigurnosne svetiljke - panik lampe za slučaj opasnosti, koje mogu imati sopstveni izvor energije, ili odgovarajuće sklopove unutar svetiljki za opštu rasvetu.

Panik lampe moraju biti postavljene najmanje 2 m iznad poda.

Liftovi bi trebalo da budu opremljeni antikaničkim panik lampama za slučajeve opšteg nestanka struje kako bi se izbegla panika među ljudima u malom prostoru.

Izlazi u slučaju nužde i putevi koji vode do njih moraju biti opremljeni sigurnosnim znakovima. Ove panik lampe moraju biti osvetljene vanjskim izvorom svetla ili pozadinskim osvetljenjem pomoću unutrašnjeg izvora sveetlosti i moraju biti vidno postavljeni duž celog puta za evakuaciju do sigurnih područja.

Visok kontrast između svetlih panik lampi i njihove pozadine može prouzrokovati značajno oštećenje vida. Ograničenje fiziološkog bljeska je stoga posebno važno. Kao kriterijum se koristi maksimalni intenzitet svetlosti lmak u cd svetiljki (tabela 1.40). Ove vrednosti se odnose na ugao raspona od 60 ° do 90 ° prema vertikalnom kao i svi azimutni uglovi (uglovi u horizontalnoj ravni) za horizontalne puteve evakuacije, kao i svi uglovi distribucije panik lampi na evakuacionim putevima sa drugim orijentacijama kao što su stepenice, rampe itd.

Panik svetiljke za sportske događaje

Da bi se obezbedila bezbednost učesnika u sportskim događajima, takođe se koriste panik svetiljke. U skladu sa tim, potreban je određeni procenat osvetljenosti odgovarajuće klase osvetljenja za kontrolisano okončanje sportskog događaja u slučaju kvara rasvete. 

Panik svetiljke moraju se aktivirati odmah nakon otkazivanja opšteg osvetljenja i biti na raspolaganju za vreme neophodno da svi prisutni bezbedno napuste prostor. 

  • Boja tela
  • Boja svetlosti
  • Način montiranja
  • Brend
  • Stepen zaštite
  • Materijal izrade