Objavljeno: 27.11.2018


Poslednjih 15 godina smo bili svedoci naglih promena na svetskom tržištu kada je reč o rasveti. Prvi faktor je neviđeni tehnološki progres i inovacije a drugi je povećana svest o potrošnji električne energije. Kako bi eliminisali zagađenje i smanjili neracionalno korišćenje energije, proizvođači i regulatorna tela mnogih država nastoje da stimulišu potrošače rasvetnih uređaja (industiju i privatne korisnike) da se preorijentišu sa klasičnih metoda na nove, moderne i štedljive izvore osvetljenja.

Odgovor proizvođača jeste LED rasveta, koja doživljava punu ekspanziju na svim tržištima, uključujući i Srbiju. Ovaj tip rasvete je samo prirodan sled evolutivnog razvoja rasvete, sa fluorescentnih i halogenih oblika. Klasične sijalice su zbog svog kratkog veka trajanja i neefikasnosti potpuno povučene sa tržišta Evropske unije tako da su van svakog predmeta diskusije.

Treba napomenuti da i cena LED rasvete postaje sve pristupačnija, a uz to ona nudi mnoge benefite, koji mogu znatno unaprediti upravljanje rasvetnim resursima.


Glavne karakteristike i prednosti

LED rasveta (eng. Light-emitting diode) je zapravo poluprovodnički izvor svetlosti. U početku se koristila kao indikacijsko sredstvo na mnogim tehničkim aparatima, te je zbog svoje uloge u industriji imala ograničen efekat na širem tržištu. Međutim, sve veći broj domaćinstava shvata boljitke i unapređenja koje LED rasveta donosi sa sobom.

Neke od prednosti ovog tipa rasvete je ekonomičnost, trajanje, bezbednost, sigurnost, širok dijapazon boja, diverzitet oblika, ekološko dejstvo. Kada je o uštedi reč, dovoljno je napomenuti da koristi deseti deo energije koji je potreban za korišćenje klasičnih sijalica i ima daleko veći životni vek trajanja. LED sijalice od renomiranih proizvođača mogu imati od 50.000 radnih časova pa i više. Pored toga je ekološki sigurnija i manje zagađuje okolinu, za razliku od recimo fluorescentnih sijalica koje u sebi sadrže element poput žive, koji je opasan za ljude.


Kakvi oblici postoje na tržištu?

Postoji veliki opseg LED proizvoda na našem tržištu, te odluka o nabavci zavisi od tipa uređenja (funkcionalno, dekorativno, ambijentalno), budžeta, namene (industrijski ili kućni) i veličini prostora.

Tako na raspolaganju imate LED sijalice (obične), zatim SMART sijalice, LED panele u obliku kocke, LED panele u obliku kruga, LED cevi, LED trake i LED reflektore.

Kada govorimo o vrstama LED dioda, postoji 4 glavna tipa: DIP, SMD, HIGH POWER, COB. SMD je trenutno najtraženija vrsta dioda. Popularna je na tržištu zbog svoje pouzdanosti i zbog manevra, tj. u mogućnosti je da osvetli prostor sa većim uglom.

Kada je reč o boji koje LED diode emituju, ona je prevashodno bela, za razliku od tipičnih klasičnih sijalica na koje smo navikli, koje emituju žućkasto-narandžastu svetlsot. Tako postoji spektar bele boje od toplo bele, prirodne svetlosti, hladno bele, plavičasto bele i žućkasto bele. Pojedini LED reflektori emituju svetlost iz RGB spektra.

Poslednjih godina su naročito popularne LED flex trake. To su zapravo tanke štampane ploče na koje su zakalemljeni SMD-ovi. Obično se kupuju u rolni od 5 metara a cena varira od 7000 do 16000 dinara. Preporučuje se kupovina više slabijih LED-ova (od 1W), koji metodom multiplikacije daju željeni svetlosni efekat.

Gledano iz ugla industrijskog proizvođača koji poseduje proizvodne hale i skladišta, LED pravi ogromnu razliku i skok u kvalitetu i štedljivosti, tako da se svakako isplati. Kada je reč o domaćinstvima, cena LED-ova za neke i dalje predstavlja barijeru, ali je primetno da i ovaj tip rasvete postaje sve dostupniji i cenovno povoljniji tako da je potrebno prikupiti dovoljno informacija za buduću ugradnju ovog tipa rasvete.