Objavljeno: 25.05.2020


Ako razmišljate o novom sistemu spoljne rasvete, važno je da vi ili vaš dizajner osvetljenja razumete temperaturu boje i prirodu svetlosti, kao i efekte različitih vrsta svetlosti i same izvore svetlosti koje se koriste.


Sa modernim tehnologijama osvetljenja, vlasnici kuća mogu da biraju ne samo jačinu osvetljenja, već i temperaturu u boji. Mereno u stepenima Kelvina (K), niže temperature imaju za posledicu toplije jantarno svetlo, dok više temperature proizvode hladniju, belju svetlost.


Kelvin skala temperature u boji

Primarni Kelvin asortiman koji se koristi u spoljnoj rasveti kod stambenih jedinica je između 2500 i 4000 kelvina. Po pravilu, toplije temperature boje se koriste za osvetljenje arhitektonskih elemenata (između 2500 i 2700 kelvina), a nešto hladnije temperature koriste se za biljke i ostalo zelenilo na otvorenom (uglavnom se koriste vrednosti između 3000 i 4000 kelvina).


Najbolja temperatura u boji za vaše pejzažno osvetljenje

Jednostavno rečeno, temperatura u boji označava koliko je „toplo“ ili „hladno“ vaše svetlo ili, drugačije rečeno, koliko je ono žuto ili belo. Upotreba pravih tipova svetla je takođe veoma važna za osvetljenje. Ne postoje konkretna i brza pravila, tako da u zavisnosti od raspoloženja ili efekta koji pokušavate da ostvarite, možda će vam trebati različite vrste osvetljenja za različite delove vašeg dvorišta.


Kako izabrati najbolju temperaturu u boji spoljne rasvete

Sve biljke i drugo zelenilo izgledaće prirodnije kada su osvetljene sa hladnijim svetlom, odnosno svetlom sa više kelvina. Prilikom osvetljavanja odozdo naviše (na primer za drveće) najbolje je odabrati rasvetu sa 4000 kelvina jer se na taj način oponaša boja prirodne mesečine. 


Kada osvetljavate prostore za zabavu, razmislite o lampicama na donjem kraju Kelvinove skale, od oko 2000 K. Ovakve lampice pružiće topao crvenkast sjaj koji može da oponaša svetlost plamena. To je ista svetlost koju dobijate od sveća, baklji ili plamena vatre. Strateški postavljena rasvetna tela u ovom rasponu su sve što vam je potrebno za romantični doživljaj i rustik atmosferu koja je naročito popularna u baštama. 


Razmislite o rasvetnim telima od 4000K koje ćete postaviti visoko u drveću. Namena ovako postavljene rasvete bila bi  da obezbedi široko svetlo koje obasjava područje ispod drveća. 


Kada je najbolje upotrebiti meku belu rasvetu?

Za svu spoljnu i pejzažnu rasvetu odaberite meku belu svetlost koja je nežna i koja je istovremeno prilično opuštajuća za oko. Ovakvu rasvetu možete da koristite za osvetljenje okolokućne fasade i visokih betonskih ograda ukoliko ih imate.


Topla bela temperatura boje od (2700K) je boja koju dizajneri osvetljenja najviše preferiraju za pejzažno osvetljenje. Psihološki se smatra da je topla bela boja rasvete prijatnija i umirujuća, pogotovo kada se uporedi sa višim temperaturama u boji.


Kada upotrebiti prirodno belu boju rasvete? 

Prirodno bela boja rasvete (3000K) je primetno hladnija od toplo bele boje  Neki profesionalci za pejzažno osvjetljenje preferiraju upravo ovu temperaturu prilikom osvetljavanja eksterijera jer naglašava zelenilo i plavu vegetaciju. 


U kojim slučajevima se preporučuje bela boja rasvete? 

Hladno bela boja (4000K) pruža prilično plavkasto svetlo u poređenju sa ostalim koje se se ponekad koristi za osvetljavanje plave vegetacije (poput plave smrče).


Najbolja temperatura boje za vaše osvetljenje je zaista stvar izbora. A najbolji je izbor je onaj koji stvara efekat koji želite.