Objavljeno: 07.10.2020

Vreme u kojem živimo donelo je sa sobom neke sasvim nove navike i prohteve, pa odjednom, socijalna distanca znači da brinemo o svom i zdravlju drugih ljudi, a uredna i ispravna dezinfekcija svega onoga što nas okružuje obezbeđivanje okruženja koje je zdravo i koje u velikoj meri može da nam osigura život sa manje straha od zaraze virusa COVID-19. 

Dezinfekcijaa se vrši na nekoliko načina i nivoa, od čestog i ravilnog pranja ruku, pranja i provetravanja garderobe, tu je i dezinfekcija prostora uz UV lampe. Ne radi se ovde o nekom novom načinu dezinfikovanja, već nečemu što svi znamo i redovno radimo.

Iz generacije u generaciju je preneta navika da se prostorije često provetravaju, posebno u jutarnjim časovima. Da se posteljina, tepisi, prekrivači, ali i garderoba ostavljaju na suncu kako bi se provetrili, a to izaziva da sve miriše na svežinu. To iznošenje na sunce nije ništa drugo do dezinfikovanje tkanina UV zracima. Napredovanjem tehnologije, dobili smo UV lampe različitih veličina i jačine, koje možemo koristiti za dezinfekciju nekih manjih predmeta, kože, pa i samih prostora.


UV lampe za dezinfekciju zdravstvenih prostorija

Iako nismo imali prilika da ih mnogo viđamo, UV lampe su zapravo redovna oprema bolnica, ambulanti i zdravstvenih ustanova, budući da se one i van postojanja virusa COVID-19 moraju dezinfikovati. 

Ovo posebno važi za odeljenja gde se smeštaju pacijenti koji boluju od zaraznih bolestti, kao i za operativne blokove gde je sterilna sredina neophodna. Danas je zahtev za dezinfikovanjem prostorija ipak mnogo izraženiji upravo zbog novonastale pandemije.

Dezinfekcija prostora uz UV lampe se mogu vršiti nekoliko puta dnevno, nekoliko puta nedeljno, ali tako postoje i prostorije u kojima se UV lampe koriste skoro konstantno, posebno u ovim uslovima koji su trenutni. UV lampe su sada posebno potrebne stomatološkim ordinacijama, jer su sami pacijenti najizloženiji, budući da ne postoji opcija zaštite zbog prirode svih zahvata i stomatoloških tretmana. Na taj način svaki stomatolog može da bude siguran da je uradio sve što je potrebno za zdravlje svojih pacijenata, ali i zdravlje svojih zaposlenih i svoje sopstveno. Ne samo stomatološke ordinacije, već bilo koje druge zdravstvene ustanove iskazuju neophodnost posedovanja UV lampi za dezinfeksiju prostora. 

UV lampe za dezinfekciju ostalih prostora

Ne samo zdravstvene ustanove i ambulante, već i sve druge institucije, radni objekti koji podrazumevaju boravak više lica u jednom prostoru zahtevaju korišćenje UV lampe za dezinfekciju prostora. Kako svi zaposleni dolaze sa različitih strana, potrebno je da budu najpre svesni potrebe za poštovanjem mera, a onda da budu u dezinfikovanom prostoru. UV lampe za dezinfekciju prostora uništavaju čak 99% virusa i bakterija, čime okolinu čine sterilnom, što svakako nije najpoželjnije u normalnim uslovima inače, ali u uslovima pandemije to je nešto što dovodi do smanjenog delovanja virusa, smanjenog broja zaraženih i na kraju, iščezavanja virusa i njegovog delovanja.

UV lampe su podesne i za privatne prostore, pa ih tako možete koristiti i za svoj stan, kuću, bilo koju prostoriju u njima. Najbolje je dezinfikovati prostore uz UV lampe koji su najviše na udaru, kao što je to predsoblje, kupatilo, ali svakako, u datim uslovima nije loše dezinfikovati i sve ostale. Uz druge mere, UV lampe tako udružene obezbeđuju pobedu nad onim što danas preti čovečanstvu.


#Novo u Mobiliartu

UV germicidna lampa 38W sa ozonom V-tac


Detaljnije o ovoj lampi pogledajte u videu koji sledi: